עמית יעקב-יועץ מס
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ביקורת וחשבונאות

 
משרד עמית יעקב - יועץ מס מבצע ביקורת וסקירה של דוחות כספיים עבור חברות פרטיות וציבוריות, מלכ"רים ושותפויות. במסגרת שירותי הביקורת, ניתנת חוות דעת מקצועית ומתקיימות פגישות עם בעלי החברה, במטרה להציג בפניהם את הליך הביקורת ולהסביר להם את משמעוות הדוחות של רואה החשבון המבקר. עריכת דוחות כספיים שנתיים ותקופתיים נעשית בהתאם לתקינה ישראלית ו/או לתקינה בינלאומית (IFRS for SMEs) ולפי דרישת בעלי החברה.
 
לקבלת שירותי ביקורת וחשבונאות בהתאם לצורכיכם, צרו קשר עם צוות המשרד: 072-3221431.
 
ביקורת וחשבונאות